Brannteknisk tilstandsanalyse er “byggets EU-kontroll”.

Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

Vår branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til byggverket og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10). Tilstandsrapport etter denne anvisningen tilfredsstiller analysenivå 1 i NS 3424.

Avtal befaring
eller videobefaring!

  • Trenger du bedre kontroll og fleksibilitet rundt nøkkelhåndtering?
  • Ønsker du en dynamisk tilpasset og fleksibel tilgang?
  • Ønsker du oversikt på dine dørmiljøer og brukere med loggføring og status?

FYLL UT SKJEMA OG FÅ BEFARING

Vi tar forbehold om betaling ved befaring, ved større befaringer er dette inkludert.

Brannalarmanlegg

Låshuset Sikkerhetssenter AS er en del av Prosero Gruppen. I denne gruppen har vi samarbeidspartnere som har sentral godkjenning som prosjekterende og utførende når det gjelder brannalarmanlegg.

Vi tilbyr både ledningsbaserte og trådløse brannalarmanlegg for ditt brannobjekt.

Sammen monterer vi moderne og stabile brannalarmanlegg i boligsammenslutninger, næringsbygg og private boliger.

Moderne brannalarmanlegg har mulighet til å kobles direkte til vekterfirmaer eller brannvesen, samt at en kan ha overvåkning i sanntid.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud der vi prosjekterer ditt nye EN-54-godkjente brannalarmanlegg.

Tidlig og god varsling er det viktigste for å redusere rømningstiden ved en eventuell brann, og det viktigste tekniske tiltaket.